Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Semeteš
Semeteš č. 1208
023 55 Vysoká nad Kysucou

IČO: 51270986

Riaditeľka:
Mgr. Leona Klačanská
Kontakt: +421412433021
0908904124
e-mail: riaditel.semetes@ded.gov.skriaditel.semetes@ded.gov.sk

Ekonomický úsek:
Mgr. Alena Kanisová - Zástupkyňa riaditeľky
Kontakt: +421412433023
e-mail: alena.kanisova@ddsemetes.sk

Úsek starostlivosti o deti (ÚSoD):
Mgr. Stanislava Devečková – sociálny pracovník – poverená vedením ÚSoD
Kontakt: +421412433028
0918765715
e-mail: stanislava.deveckova@ddsemetes.sk

Byt s resocializačným programom:
Sociálny pracovník
Kontakt: +421412433026
e-mail: socialne.semetes@ded.gov.sk

Byt s programom pre Poruchy správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku porúch impulzov a patologického hráčstva:
Sociálny pracovník
Kontakt: +421412433027
e-mail: socialne.semetes@ded.gov.sk