Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Semeteš
Semeteš č.1208
02355 Vysoká nad Kysucou

IČO : 51270986
Budova Semeteš

Tel. riaditeľ +421412433021
e-mail: riaditel.semetes@ded.gov.sk

Tel. ekonomický úsek +421412433022
e-mail: ekonom.semetes@ded.gov.sk

Tel. úsek starostlivosti o deti +421412433028
e-mail: leona.klacanska@ddsemetes.sk

Tel. úsek starostlivosti o deti +421412433026
e-mail: socialne.semetes@ded.gov.sk

sociálna pracovníčka Semeteš 1208: +421412433026, +421412433027
tel. číslo Horné Orechové: +421326420140, +421918841358

Vysunuté pracovisko Detského domova Semeteš č. 1208, 023 55 Vysoká nad Kysucou, Horné Orechové č. 380, 911 05 Trenčín.
Tel: +421326420140,
vychovávatelia: +421918841358.